Klauzula informacyjna

Informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Tenisowe Lekarzy (siedziba ul. Jana Kazimierza 11a/4, 01-248 Warszawa, NIP 739 32 62 366, REGON 510917034).
  2. Głównym celem zbierania Państwa danych osobowych jest możliwość zapisania się przez Państwa na listach startowych w zawodach sportowych, a także umieszczenie Państwa danych (imię i nazwisko) na listach rankingowych dostępnych na stronie internetowej Stowarzyszenia.
  3. Na mocy przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Przy czym niektóre z przysługujących Państwu praw są ograniczone przepisami krajowymi.
  4. W przypadku zapisywania się przez Państwa na listach startowych w turniejach sportowych, podanie danych jest konieczne. Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych wiązać się będzie z brakiem możliwości uczestniczenia w zawodach. Natomiast wyrażenie zgody na umieszczenie Państwa danych na listach rankingowych jest dobrowolne. Brak wyrażenia zgody spowoduje nieumieszczenie Państwa na liście rankingowej.
  5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Państwa dane osobowe związane z uczestniczeniem w turnieju bądź zawodach i związane z rankingiem przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody.