Regulamin i zasady turniejów PSTL

Ostatnia aktualizacja: 16.04.2020 r.1. W przypadku zgłoszenia do danej kategorii wiekowej poniżej 2 osób (debli/mikstów) włącznie – łączymy kategorie.

2. W przypadku zgłoszenia 3-6 osób włącznie do danej kategorii wiekowej – rozgrywki grupowe. Powyżej 6 osób – drabinka.

3. Turnieje grupowe: 3 osoby – gramy każdy z każdym, 4 osoby – gramy każdy z każdym, 5 osób – gramy każdy z każdym, 6 osób – dwie grupy po 3 osoby, w grupie każdy z każdym, osoby z pierwszych miejsc grają mecz o 1-2 miejsce, z miejsc drugich mecz o 3-4 miejsce, z trzecich miejsc mecz o 5-6 miejsce lub gra „na krzyż” – do decyzji sędziego.

4. Oficjalna piłka turniejów PSTL na sezon 2019-2020 to Tretorn Serie + Control. Piłki zapewnia PSTL.

5. W każdym turnieju można zgłosić się do 3 kategorii (jeden singiel + jeden debel + jeden mikst + turniej pocieszenia w singlu). Można grać w młodszej kategorii wiekowej niż to wynika z wieku gracza lub w kategorii open.

6. W każdym turnieju organizujemy turniej pocieszenia – dzięki temu każdy uczestnik ma zagwarantowane minimum 2 mecze singlowe. W przypadku problemów z pogodą i ilością kortów dopuszcza się odstępstwo od tej zasady. W turnieju pocieszenia nie ma rozstawień. Osobny turniej dla mężczyzn i kobiet, bez podziału na kategorie wiekowe. Do turnieju pocieszenia wchodzi każdy, kto przegrał pierwszy mecz w drabince (nawet gdy wcześniej miał wolny los).

7. W turniejach, w których będą organizowane rozgrywki mikstowe (najczęściej Mistrzostwa Polski) gramy zawsze w dwóch kategoriach: do 100 lat i powyżej 100 lat (suma wieku zawodników). Nie tworzymy rankingu mikstowego. Do decyzji sędziego należy w jakim formacie będą mecze singlowe, deblowe, mikstowe (np. dwa pełne sety/jeden pełny set/dwa sety od 2/2) – w zależności od ilości kortów/pogody.

8. W każdym turnieju gramy w ściśle określonych kategoriach wiekowych: Singiel panie: do 45 (open), + 45, +55, +60. Singiel panowie: do 35 (open), +35, + 45, + 50, + 55, + 60, + 65, + 70, + 75, +80, +85. Debel panie: do 45, + 45, +55. Debel panowie: do 45, +45-55, +55-65, +65, +75. Mikst: do lat 100, powyżej 100 lat (suma wieku pary mikstowej). Turniej pocieszenia panów i pań w singlu.

9. Plan gier pojawia się najpóźniej na 2 dni przed rozpoczęciem turnieju na stronie www.pstl.org, w grupie „Tennis-Med” WhatsApp oraz na profilu PSTL na Facebooku.

10. Organizator turnieju ma obowiązek do tygodnia od zakończenia zawodów przesłać do Sekretarza PSTL (Marcin Pokrzywnicki, marcinpokrzywnicki90@gmail.com) pełne i uzupełnione drabinki turniejowe/grupy, listę zgłoszeń do turnieju oraz informacje, które kategorie wiekowe zostały połączone (ma to znaczenie podczas przyznawania punktów do rankingu).

11. Zawodnik ma prawo zagrać pierwszy mecz w turnieju od soboty (w przypadku zawodów rozgrywanych od piątku) lub od piątku (w przypadku zawodów rozgrywanych od czwartku). Warunkiem tego jest wcześniejsze poinformowanie o tym fakcie sędziego (zanim pojawi się plan gier). Gracz musi liczyć się z tym, że wówczas w sobotę/piątek będzie musiał rozegrać więcej pojedynków.

12. Rozstawienia zawodników w turniejach PSTL według aktualnego rankingu PSTL dostępnego na stronie www. pstl.pl (zakładka Rankingi).

13. Rozstawienia w deblu – liczy się suma miejsc obu graczy z pary, które zajmują w rankingu deblowym. Im mniejsza suma tym wyższe rozstawienie.

14. Nie stosujemy rozstawień w mikście. W mikście dopuszcza się udział w duecie jednej osoby, która nie jest lekarzem/dentystą. Nie musi być też członkiem rodziny.

15. W naszych turniejach może brać udział każdy lekarz, lekarz dentysta/stomatolog, który posiada dyplom i obywatelstwo polskie. Dopuszczamy udział także stażystów.

16. Pozostałe zasady nie zawarte w tym dziale – zgodnie z Regulaminem Polskiego Związku Tenisowego.

Zarząd PSTL